021-66317072-3
info@tohidmetal.com

تفاوت تسمه آجدار خاک مسلح و ژئوگرید

ژئوگریدها محصولات پلیمری و الیافی هستند که معمولا به شکل منظم یک سو و دو جهته ساخته

میشوندکه موجب افزایش مقاومت کششی خاک می گردند

 

اجرای خاک مسلح به کمک ژئوگرید ها   (ژئوسنتتیک ) مستلزم رعایت نکات بسیار فنی و اجرایی مهمی از لحاظ دانه بندی و جنس خاکریز، میزان و نحوه تراکم

ضخامت لایه ها در دیوار خاک مسلح می باشد

 

مهمترین تفاوتی که در بحث ژئوگریدها می توان بر آن خورده گرفت نحوه نگهداری ، نصب و مهار ژئوگرید و سایر متعلقات آن است .بدیهی است عدم رعایت هر کدام از مشخصات فنی در حین اجرای ژئوگرید به منزله اتلاف هزینه و زمان است و در این صورت بهتر است از روشهایی که دانش فنی

 

اجرایی آنها از پیش وجود دارد و تجارب مهندسین و مجریان در آن کافی می باشد ، همچون (تسمه های آجدار فولادی خاک مسلح) استفاده گردد

 

دیوارهای خاک مسلح ژئوگریدی در طول زمان دچار تغییرشکل های زیادی می شوند که ناپایداری دیوار را به همراه خواهد داشت، حال آنکه انعطاف پذیری دیوارهای خاک مسلح با تسمه های آجدار گالوانیزه ( تسمه فولادی خاک مسلح)   امکان ساخت آنها را بر روی زمین های بسیار متراکم، موجب می گردد.   از آن

مهمتر مقاومت دیوار را در برابر زلزله به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.