021-66317072-3
info@tohidmetal.com
مقدمه-آشنایی

مقدمه آشنایی

توده ی خاک مسلح تا حدودی مشابه بتن مسلح می باشد که در آن، مشخصات مکانیکی توده بوسیله ی تسلیح قرار گرفته به موازات جهت کرنش اصلی بهبود می یابد تا بدین صورت کمبود و ضعف مقاومت کششی خاک جبران گردد. در مطالب ارایه شده در این سایت بر آن هستیم تا آشنایی با مبحث [...]
تاریخچه

تاریخچه

اندیشه بهبود بخشیدن به خصوصیات مقاومتی خاک، با اضافه کردن عناصر مقاوم به آن، به منظور به کارگیری گسترده تر و بهینه تر آن به عنوان مصالح اصلی احداث بناهای گوناگون سابقه ای چند هزار ساله دارد.برای نمونه می توان از موارد استفاده قیر و نفت سنگین در تثبیت و مقاوم سازی توده های خاکی [...]