021-66317072-3
info@tohidmetal.com

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

صنایع فلزی بتنی توحید، اولین تولید کننده تسمه های فولادی و ملزومات خاک مسلح در ایران با حضور در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان سعی بر رشد سطح کیفی مسلح کننده های خاک و بهبود منظر راه های شهری و برون شهری دارد. لذا از شما همکار گرامی جهت بازدید از غرفه صنایع فلزی بتنی توحید دعوت بعمل می آید. سالن میلاد غرفه 31A09