خاک مسلح

این مجموعه اولین تولید‌کننده تسمه خاک مسلح در ایران می‌باشد. که با توجه به امکانات خود تهیه کلیه وسایل و متعلقات جهت اجرای پروژه‌های خاک مسلح را تامین می کند. این محصول طبق نمونه فرانسوی آن، توسط این مجموعه در ایران به تولید می‌رسد. خاک مسلح از اواخر دهه 40 در ساختار دیوارهای نگهبان به ویژه در شیب‌راه‌های دستیابی پل‌ها، پایه‌های کناره پله‌ها، دیوارهای کناری آبروها، مسیل‌ها و معادن، حوضچه‌های رسوب‌گیر و دیگر موارد مورد استفاده بسیار قرارگرفته، به گونه‌ای که از کانادا تا ژاپن و اقیانوسیه بناهای متفاوت که با این روش اجرا شده‌اند، بسیارند .لازم به ذکر است که به علت گسترش در نقاط مختلف دنیا و تنوع موقعیت‌های جغرافیایی و اقلیمی، روش خاک مسلح باید دائماً خود را با شرایط جدید وفق دهد این امر باعث می‌شود که خاک مسلح همواره در حال پیشرفت و بالا بردن کیفیت کار خود باشد.