پانل بتنی فیسینگ خاک مسلح

این مجموعه توان تولید پنل های تقویتی دیوار خاک مسلح با بهترین متریال را دارد و جهت بهبود منظر راه شهری و برون شهری اقدام به تولید این پنل ها در طرح های مختلف کرده است. تا گامی بلند در پیشبرد روی کرد بومی در منظر راه ها نهاده باشد.