زبانه خاک مسلح

زبانه قطعه‌ای فلزی است که در بلوک‌های پیش ساخته نمای دیوار خاک مسلح به کار رفته می‌شود که به وسیله آن اتصال بین بلوک پیش ساخته با تسمه‌های خاک مسلح برقرار می‌گردد.