خاک مسلح وصله

با توجه به اینکه طول بلندترین تسمه تولید شده 6 متری می‌باشد در طراحی‌ها بالاتر از 6 متر از وصله جهت اتصال 2 تسمه برای رسیدن به طول مورد نظر استفاده می‌گردد.