فیسینگ – پانل های نمای ساده

این مجموعه توان تولید پانل های بتنی دیوار خاک مسلح با بهترین متریال را دارد و جهت بهبود منظر راه شهری و برون شهری اقدام به تولید این پانل ها در طرح های مختلف کرده است. تا گامی بلند در پیشبرد رویکرد بومی در منظر راه ها نهاده باشد.